csok 2019

2019.  március közepétől elegendő lesz a büntetőjogifelelősség tudatában tett nyilatkozat 

Ez év március 15-től elég lesz büntetőjogi felelősség tudatában nyilatkozatot tenni, hogy az igénylő teljesíti a vállalt feltételeket.

A családok otthonteremtési kedvezménye(CSOK), így lényegesen egyszerűbb és gyorsabb lesz.


A CSOK igénylésénél elegendő lesz a személyi igazolvány, alakcímkártya, az adókártya, a tb-jogviszony igazolása,az adásvételi szerződés (az építkezés adatai, pl.: építési napló, stb.), és egy nyilatkozat az egyéb körülményekről.


A tb-jogviszony igazolása

180 napos tb-jogviszony okirata

jogszabályi  kivétel:

 • ha az igénylők egyike középfokú nevelési-oktatási intézménybe vagy felsőoktatásba jár, akkor elég erről csak nyilatkozatot tenni – az intézménytől nem kell igazolást kérni
 • legalább az egyik félnek külföldi munkaviszonya volt, akkor nála elegendő az igazolás a külföldi tb-jogviszonyról, valamint annak vállalása nyilatkozatban, hogy a CSOK szerződés megkötését követően 180 napon belül itthon tb-jogviszonyt létesít / vállal munkát

 

Okmányok bemutatása helyetti nyilatkozatétel tartalma

 • csak olyan személy után igényel CSOK-ot, akinek a nevére eddig kedvezményt nem vett igénybe,
 • fennálló házasságról,
 • a közös háztartásban élést, valamint élettársak esetén ennek időtartamát,
 • azon gyermekekről, akik után a kedvezményt igénybe veszi,
 • örökbefogadás, bírósági vagy hatósági határozat következtében a háztartásba került gyermekről,
 • büntetlen előéletről,
 • köztartozás-mentességről.

 

Az egyéb jogszabályi módosítások

Igény elbírálási határidő a benyújtáshoz képest (a bank igazolása alapján / szerint)

 • lakásvásárlás esetében 30 nap
 • lakás építése esetében 60 nap

Megkezdett bővítés esetében a CSOK maximális összege

 • a teljes költségvetés 100 %-a

Adásvételi szerződés benyújtását követő igénylés (a bank kizárólag az eladónak fizet) 180 napig.

Adóstársak vonhatók be a CSOK kölcsön felvétele esetén:

 • szülők, vagy közeli hozzátartozók

 

CSOK-hoz kapcsolódókedvezményes hitel időbeli korlátja

 • nincs korlátozva: a folyósítás bármikor történhet, a kamattámogatás megtartása mellett
 • az állami kamattámogatás miatt, végig 3 %-os kamatot kell csak kifizetni
 • a kamattámogatásra való jogosultság időkorlátozás nélküli

Meglévő ingatlantulajdon esetében

 • új, és használt lakás vásárlása esetén sincs korlátozás: a meglévő ingatlan(ok) megtartható(k)

 

Áfa-visszatérítés jogosultsága 

 • a visszatérítés max.: 5,0 millió Ft-ig vehető igénybe
 • öregségi nyugdíjasok, ill. nyugdíjszerű ellátottak is élhetnek vele
 • mindenki számára, aki építkezik, és 27 %-os Áfa-kulcsos számlát nyújt be

 

Korábbi CSOK vagy szocpolelszámolása

 • a két számítási módszer alapján – bizonyos esetekben – el lehet tekinteni a korábbi támogatás szabta korláttól

Korábbi – vissza nem térítendő – támogatás esetében

 • az újonnan igényelt CSOK összegét ezzel csökkenteni kell,
 • de: a jogszabályi módosítás alapján ettől el lehet tekinteni

 

Az adásvételi szerződés aláírásához képest a CSOK-igénylés benyújtási határideje 180 nap

 

Adóhatósági vizsgálat

 • eddig csak a járási hivatal vizsgálhatta, hogy jogszerűen vették-e fel a CSOK-ot, most viszont már az adóhatóság is meg fogja ezt tenni

 

Kötelezettségvállalás

 • az igénylő szülőknek és a gyermekeknek – akik után igénybevették a CSOK-ot – 10 évig életvitelszerűen a lakásban kell lakniuk.