Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK)

Ingyenes lakáshitel ügyintézés - CSOK és kamattámogatott lakáshitelek útvesztőjében segít hitelügyintéző kollégánk. Lakáshitel kalkulátor segít a választásban.

2024. július 25. csütörtök

Jakab, Kristóf

Amit a CSOK-ról tudni kell

CSOK, lakáshitel ügyekben segít hitelügyintéző kollégánk. CSOK és lakáshitel igénylés egy helyen!

 

Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK): Az igénylő személyekkel közös háztartásban élő, és a megvásárolandó, vagy építendő házba velük együtt költöző, meglévő gyermek(ek) után vehető igénybe.

 

Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény (MCSOK): Kizárólag házaspárok részére, és a vállalt gyermek(ek) után vehető igénybe.

 

CSOK + MCSOK: Az igénylő személyek a már meglévő, és vállalt gyermekek után vehetik igénybe.

 

 

A CSOK feltételei:

 

 • A CSOK-ot olyan házastársak igényelhetik, akik családot szeretnének alapítani, gyerekeik vannak vagy a jövőben vállalnak és még nem vették igénybe korábban a CSOK (szoc.pol) lehetőségét.
 • A CSOK-ot csak olyan élettársak igényelhetik, akiknek van közös gyermekük. A gyermek előre vállalása csak házastársak esetén lehetséges.
 • Ha még nincs gyermekük, de vállalják, a következő szabályokat kell figyelembe venni:
  • egy vállalt gyermek megszületésére 4 év,
  • két vállalt gyermek esetén 8 év,
  • 3 vállalt gyermek esetén 10 év áll rendelkezésre (3 gyermek vállalása csak új lakás építése vagy bővítése esetén lehetséges)

 

Ha használt lakást szeretnénk vásárolni vagy bővíteni, akkor max. 2 gyermek vállalható.

 

Ha vállalt gyermekre igénylik a CSOK-ot, akkor szükséges, hogy házastársak legyenek és az egyikük 40 év alatti kell, hogy legyen.

 

CSOK-igénylés szempontjából ki számít gyermeknek?                                                  

 

 • 25 éves életkorát még be nem töltött, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek
 • legalább 12 hetet betöltött magzat, vagy ikermagzat
 • 25 évnél idősebb gyermek, ha megváltozott munkaképességű, állapota egy éve fennáll, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg

 

A meglévő gyermeknek egy  háztartásban kell élnie az igénylőkkel, ill. a megvásárolandó vagy építendő lakásba velük együtt kell költöznie.

 

 

CSOK 10+15:                                                                                                        

 

 • A CSOK 10+10 hitel, 2018 decemberében CSOK 10+15 hitelre változott.
 • A kormány megemelte a három- vagy többgyermekes családok számára nyújtott kamattámogatott lakáshitel összegét. 10 millió forint helyett már 15 millió forint összegű kamattámogatott lakáshitel igényelhető új lakás vásárlásához vagy építéséhez.
 • Jellemzői, feltételei:
  • max.: 10 M Ft állami támogatás
  • max.: 15 M Ft kamattámogatott lakáshitel igényelhető
  • a kamat a futamidő egészére fix 3 % (az állami támogatás)
  • a hitel max.: 25 évre kamattámogatott (ha, ennél hosszabb a futamidő, akkor a további évekre már nem jár a kamattámogatás)

 

CSOK 2,6+10:

 

 • A CSOK 2,6+10 hitelt 2018. december 01-jétől igényelhetik azok a családok, akik 2 meglévő, vagy vállalt gyermek mellett kérik a CSOK támogatást, és ezzel együtt lakáshitelt is vállalnak. 2019. július 01-ét követően már nem csak  új lakás vásárlására vagy építésére, hanem használt lakások vásárlására is igényelhető a hitel.
 • Jellemzői, feltételei:
  • max.: 2,6 M Ft állami támogatás
  • max.: 10 M Ft kamattámogatott lakáshitel igényelhető
  • a kamat a futamidő egészére fix 3 % (az állami támogatás)
  • a hitel max.: 25 évre kamattámogatott (ha, ennél hosszabb a futamidő, akkor a további évekre már nem jár a kamattámogatás)

 

 

 

Fontos: Ha 10 év alatt nem lesz meg a 2, vagy 3 vállalt gyerek, akkor a támogatott hitelt a jegybanki alapkamat ötszörösével kell visszafizetni.

 

Egyszerűsödött az igénylés menete: 2016 március 15. óta elég büntetőjogi felelősség tudatában nyilatkozatot tenni, hogy az igénylő teljesíti a vállalt feltételeket, így a CSOK igénylése lényegesen egyszerűbb és gyorsabb lesz.

 

Elegendő a személyi igazolvány, a lakcímkártya, az adókártya, a tb-jogviszony igazolása, az adásvételi szerződés (az építkezés adatai, pl.: építési napló, stb.), és egy nyilatkozat az egyéb körülményekről.

 

A tb-jogviszony igazolása:

 

 • 180 napos tb-jogviszony okirata
 • jogszabályi kivétel: ha az igénylők egyike középfokú nevelési-oktatási intézménybe vagy felsőoktatásba jár, akkor elég erről csak nyilatkozatot tenni – az intézménytől nem kell igazolást kérni
 • legalább az egyik félnek külföldi munkaviszonya volt, akkor nála elegendő az igazolás a külföldi tb-jogviszonyról, valamint annak vállalása nyilatkozatban, hogy a CSOK szerződés megkötését követően 180 napon belül itthon tb-jogviszonyt létesít / vállal munkát

 

2019. július 01-ét követően az EGT-tagállamokon kívül valamennyi külföldi országban szerzett tb-jogviszony beszámítható a CSOK elbírálásánál, de csak a magyar állampolgárságú igénylők esetében.

 

 

Okmányok bemutatása helyetti nyilatkozatétel tartalma:

 

 • csak olyan személy után igényel CSOK-ot, akinek a nevére eddig kedvezményt nem vett igénybe,
 • fennálló házasságról,
 • a közös háztartásban élést, valamint élettársak esetén ennek időtartamát,
 • azon gyermekekről, akik után a kedvezményt igénybe veszi,
 • örökbefogadás, bírósági vagy hatósági határozat következtében a háztartásba került gyermekről,
 • büntetlen előéletről,
 • köztartozás-mentességről.

 

 Az egyéb jogszabályi módosítások:

 

 • Igény elbírálási határidő a benyújtáshoz képest (a bank igazolása alapján / szerint):
  • lakásvásárlás esetében 30 nap
  • lakás építése esetében  60 nap
 • A 35 millió Ft-nál nagyobb értékű használt ingatlanok vásárlásához is - 2019. július 01 után - igényelhető a CSOK.
 • Megkezdett bővítés esetében a CSOK maximális összege a teljes költségvetés 100 %-a

 

 A CSOK támogatás a következő esetekben veszíthető el:

 

 • amennyiben a gyermekvállalás csak részben teljesül, a CSOK összegéből levonódik a határidő lejártakor meglévő gyermekek után járó támogatás
 • ha, a gyermekek száma a határidő lejártakor 2-nél kevesebb (és többet vállaltunk), akkor a teljes összeget vissza kell fizetni
 • válás után, ha a gyerek, a lakásból elköltöző szülővel együtt kiköltözik
 • válás után, ha, a gyerek vegyesen kerül elhelyezésre

 

Ha a támogatást az igénylők elveszítik, akkor ezt, a határidő leteltét követő 60 napon belül késedelmi kamattal együtt vissza kell fizetniük az államnak.

 

 

A CSOK támogatás nem veszíthető el a következő esetekben:

 

 • a gyermek nagykorú, vagy nagykorúvá válik, és elköltözik a lakásból
 • tanulmány miatt máshol él
 • a gyermeket egészségügyi intézményben kezelik
 • munkavállalás miatt max. 5 évig másutt él
 • az igénylő közeli hozzátartozót ápol
 • letöltendő szabadságvesztés miatt

 

 CSOK-hoz kapcsolódó kedvezményes hitel időbeli korlátja:

 

 • nincs korlátozva: a folyósítás bármikor történhet, a kamattámogatás megtartása mellett
 • az állami kamattámogatás miatt, végig 3 %-os kamatot kell csak kifizetni
 • a kamattámogatásra való jogosultság időkorlátozás nélkül érvényes

 

 Meglévő ingatlantulajdon esetében:

 

 • új, és használt lakás vásárlása esetén sincs korlátozás: a meglévő ingatlan(ok) megtartható(k)

 

 Áfa-visszatérítés jogosultsága:

 

 • a visszatérítés max.: 5 M Ft-ig vehető igénybe
 • öregségi nyugdíjasok, ill. nyugdíjszerű ellátottak is élhetnek vele
 • mindenki számára kérhető, aki építkezik, és 27 %-os Áfa-kulcsos számlát nyújt be

 

Korábbi CSOK, vagy szocpol elszámolása:

 

 • Bizonyos esetekben – el lehet tekinteni a korábbi támogatás szabta korláttól.
 • Korábbi – vissza nem térítendő – támogatás esetében az újonnan igényelt CSOK összegét ezzel csökkenteni kell, de: a jogszabályi módosítás alapján ettől el lehet tekinteni

 

Amennyiben a 2011. december 31. után felvett lakáscélú támogatást már visszafizették, akkor annak összegét 5 év elteltével már nem kell figyelembe venni az újabb igénylésnél, tehát teljes összegben járhat a CSOK. Ez a szabály 2019. július 01-ét követően lépett hatályba.

 

A jelzáloghitel-tartozásokra gyermekszületés esetén járó támogatás kiterjesztésre kerül a második gyermek megszületésére is 1 millió Ft összegben, a harmadik gyermek megszületése után érvényesíthető jóváírás összege pedig 4 millió Ft-ra emelkedik (az ezen összeg igénybevétele után születő gyermekekre továbbra is 1-1 millió Ft jár). Ez a szabály 2019. július 01-vel lépett életbe.