Falusi CSOK

Ingyenes lakáshitel ügyintézés - CSOK és kamattámogatott lakáshitelek útvesztőjében segít hitelügyintéző kollégánk. Lakáshitel kalkulátor segít a választásban.

2024. június 23. vasárnap

Zoltán

Falusi CSOK 2022

Falusi CSOK információk hitelügyintéző kollégánktól.

 

A kormány a Magyar Falu Program megvalósítása érdekében megalkotta a falusi CSOK-ot, melyet 2019. május 13-án tett közzé a Magyar Közlönyben a 109/2019. rendeletben.

 

Milyen településeken lehet a falusi CSOK-ot igényelni?

 

A vissza nem térítendő falusi CSOK támogatást olyan 5 000 lélekszám alatti településeken lehet igényelni 2019. július 1-jétől három éven át, ahol az elmúlt években csökkent a lakosság lélekszáma. A rendelet tételesen felsorolja azt a 2486 települést ahol igényelni lehet a falusi CSOK-ot használt ingatlanokra.

 

Milyen időintervallumban él a falusi CSOK és mihez igényelhető?

 

A falusi CSOK 2019. július elsejétől 2022. június 30-ig igényelhető az alábbi célokra:

 

 • Tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén
 • használt lakás vásárlására és bővítésére, illetve korszerűsítésére vagy
 • meglévő lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére

 

Használt lakás vásárlására abban az esetben igényelhető a falusi CSOK, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

 

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

 

Milyen összeg és milyen bontásban vehető fel a Falusi CSOK igénylésekor?

 

A falusi CSOK összege:

 

 • Egy gyermekre: 600 ezer forint 
 • Két gyermekre: 2,6 millió forint
 • Három gyermekre: 10 millió forint.

 

Fontos tudni:

 

A támogatás fele fordítható az ingatlan vételárára, az összeg másik fele kizárólag felújításra vagy korszerűsítésre költhető.

 

Tehát a Falusi CSOK ingatlan vásárlásra fordítható összege:

 

 • Egy gyermek esetén: 300 ezer forint.
 • Két gyermek esetén: 1,3 millió forint.
 • Három gyermek esetén: 5 millió forint.

 

Egy példa: Ha a vásárlásra csak 4 millió forintot költ a család, akkor a fennmaradó 6 millió forint felhasználható lesz a rendeletben meghatározásra kerülő felújítási és korszerűsítési munkálatok elvégzésére. Amennyiben a támogatott személyek kizárólag korszerűsítésre szeretnék felhasználni a kedvezményt, úgy a támogatási összegek fele lesz elérhető.

 

A falusi CSOK esetében a támogatott ingatlan minimális alapterülete:

 

 • Egy gyermek esetén 40 négyzetméter,
 • Két gyermek esetén 50 négyzetméter,
 • Három gyermek esetén 60 négyzetméter,
 • Négy gyermek esetén pedig 70 négyzetméter.

 

A minimális alapterületnek a bővítést követően kell teljesülni. A falusi CSOK-kal támogatott  ingatlan maximális alapterülete nincs korlátozva.

 

A CSOK-hoz hasonlóan nem vonatkozik a 35 milliós értékhatár a falusi CSOK által kedvezményezett ingatlanokra sem.

 

Fontos! A támogatás abban az esetben is igényelhető korszerűsítésre és/vagy bővítésre, ha korábban az adott lakásra már vettek igénybe CSOK-ot. Ha valaki a korszerűsítési és/vagy bővítési munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt - ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni.

 

 

Milyen korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető a falusi CSOK?

 

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

 

A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, a fent felsorolt munkálat elvégzése is támogatható.

 

A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg. A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

 

Milyen bővítéshez igényelhető a falusi CSOK?

 

Bővítésnek minősül – a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével –

 

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés
  vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

 

Kik igényelhetik a falusi CSOK támogatást?

 

Falusi CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

 

Milyen feltételek kötik a falusi CSOK-ot igénybe vevőket?

 

Elidegenítési tilalom – röghöz kötöttség

 

A falusi CSOK révén megvásárolt ingatlant 10 éven belül nem lehet értékesíteni, legalábbis nem a támogatás visszafizetése nélkül . A "rendes" CSOK-hoz hasonlóan a támogatást kamatostul vissza kell fizetni, ha már eladja az adós az ingatlant.

 

Más fontos kötöttség, hogy bérbe sem adható az ingatlan. Ugyanis abban az esetben is a falusi CSOK összegét kamatostul vissza kell fizetni, ha a támogatott ingatlanba az igénylőkön kívül más költözik, más haszonélvezeti vagy bérleti jogot szerez.