Ingyenes lakáshitel ügyintézés

Ingyenes lakáshitel ügyintézés. Zöld hitelek, CSOK és kamattámogatott lakáshitelek útvesztőjében segít hitelügyintéző kollégánk. Ingyenes lakáshitel ügyintézés.

2022. május 24. kedd

Eliza, Eszter

Falusi CSOK

Falusi CSOK információk hitelügyintéző kollégánktól.


A kormány a Magyar Falu Program megvalósítása érdekében megalkotta a falusi CSOK-ot, melyet 2019. május 13-án tett közzé a Magyar Közlönyben a 109/2019. rendeletben.

Milyen településeken lehet a falusi CSOK-ot igényelni?

A vissza nem térítendő falusi CSOK támogatást olyan 5 000 lélekszám alatti településeken lehet igényelni 2019. július 1-jétől három éven át, ahol az elmúlt években csökkent a lakosság lélekszáma. A rendelet tételesen felsorolja azt a 2486 települést ahol igényelni lehet a falusi CSOK-ot használt ingatlanokra.

Milyen időintervallumban él a falusi CSOK és mihez igényelhető?

A falusi CSOK 2019. július elsejétől 2022. június 30-ig igényelhető az alábbi célokra:


·         Tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

·         használt lakás vásárlására és bővítésére, illetve korszerűsítésére vagy

·         meglévő lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére

Használt lakás vásárlására abban az esetben igényelhető a falusi CSOK, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

·         korszerűsítésére,

·         bővítésére vagy

·         korszerűsítésére és bővítésére is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

 

Milyen összeg és milyen bontásban vehető fel a Falusi CSOK igénylésekor?

 

A falusi CSOK összege:

1.      Egy gyermekre: 600 ezer forint 

2.      Két gyermekre: 2,6 millió forint ,

3.      Három gyermekre: 10 millió forint.

 

Fontos tudni:

támogatás fele fordítható az ingatlan vételárára, az összeg másik fele kizárólag felújításra vagy korszerűsítésre költhető.

Tehát a Falusi CSOK ingatlan vásárlásra fordítható összege:

1.      Egy gyermek esetén: 300 ezer forint.

2.      Két gyermek esetén: 1,3 millió forint.

3.      Három gyermek esetén: 5 millió forint.

 

Egy példa: Ha a vásárlásra csak 4 millió forintot költ a család, akkor a fennmaradó 6 millió forint felhasználható lesz a rendeletben meghatározásra kerülő felújítási és korszerűsítési munkálatok elvégzésére. Amennyiben a támogatott személyek kizárólag korszerűsítésre szeretnék felhasználni a kedvezményt, úgy a támogatási összegek fele lesz elérhető.

A falusi CSOK esetében a támogatott ingatlan minimális alapterülete:

1.         Egy gyermek esetén 40 négyzetméter,

2.         Két gyermek esetén 50 négyzetméter,

3.         Három gyermek esetén 60 négyzetméter,

4.         Négy gyermek esetén pedig 70 négyzetméter.

 A minimális alapterületnek a bővítést követően kell teljesülni. A falusi CSOK-kal támogatott  ingatlan maximális alapterülete nincs korlátozva.

A CSOK-hoz hasonlóan nem vonatkozik a 35 milliós értékhatár a falusi CSOK által kedvezményezett ingatlanokra sem.

Fontos! A támogatás abban az esetben is igényelhető korszerűsítésre és/vagy bővítésre, ha korábban az adott lakásra már vettek igénybe CSOK-ot. Ha valaki a korszerűsítési és/vagy bővítési munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt - ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni.

 

Milyen korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető a falusi CSOK?

·         víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,

·         fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

·         központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

·         az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

·         a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,

·         tető cseréje, felújítása, szigetelése,

·         kémény építése, korszerűsítése,

  • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
  • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.


A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, a fent felsorolt munkálat elvégzése is támogatható.

A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg. A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

Milyen bővítéshez igényelhető a falusi CSOK?

Bővítésnek minősül – a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével –

  • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést is;
  • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés
    vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.


Kik igényelhetik a falusi CSOK támogatást?

 

Falusi CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Milyen feltételek kötik a falusi CSOK-ot igénybe vevőket?

Elidegenítési tilalom – röghöz kötöttség

A falusi CSOK révén megvásárolt ingatlant 10 éven belül nem lehet értékesíteni, legalábbis nem a támogatás visszafizetése nélkül . A "rendes" CSOK-hoz hasonlóan a támogatást kamatostul vissza kell fizetni, ha már eladja az adós az ingatlant.

 

Más fontos kötöttség, hogy bérbe sem adható az ingatlan. Ugyanis abban az esetben is a falusi CSOK összegét kamatostul vissza kell fizetni, ha a támogatott ingatlanba az igénylőkön kívül más költözik, más haszonélvezeti vagy bérleti jogot szerez.