Ingyenes lakáshitel ügyintézés

Ingyenes lakáshitel ügyintézés. Zöld hitelek, CSOK és kamattámogatott lakáshitelek útvesztőjében segít hitelügyintéző kollégánk. Ingyenes lakáshitel ügyintézés.

2022. május 24. kedd

Eliza, Eszter

CSOK információk

CSOK, lakáshitel információk hitelügyintéző kollégánktól. CSOK és lakáshitel igénylés egy helyen!

A CSOK fogalma                                         

                                              

Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK)

Az igénylő személyekkel közös háztartásban élő, és a megvásárolandó, vagy építendő házba velük együtt költöző, meglévő gyermek(ek) után vehető igénybe.

 

Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény (MCSOK)

Kizárólag házaspárok részére, és a vállalt gyermek(ek) után vehető igénybe.

 

CSOK + MCSOK

Az igénylő személyek a már meglévő, és vállalt gyermekek után vehetik igénybe.

 

 

A CSOK feltételei

A CSOK-ot olyan házastársak igényelhetik, akik családot szeretnének alapítani, gyerekeik vannak vagy a jövőben vállalnak és még nem vették igénybe korábban a CSOK (szoc.pol) lehetőségét.

A CSOK-ot csak olyan élettársak igényelhetik, akiknek van közös gyermekük. A gyermek előre vállalása csak házastársak esetén lehetséges.

Ha még nincs gyermekük, de vállalják, a következő szabályokat kell figyelembe venni:

-       egy vállalt gyermek megszületésére 4 év,

-       két vállalt gyermek esetén 8 év,

-       3 vállalt gyermek esetén 10 év áll rendelkezésre (3 gyermek vállalása csak új lakás építése vagy bővítése esetén lehetséges)

Ha használt lakást szeretnénk vásárolni vagy bővíteni, akkor max. 2 gyermek vállalható.

Ha vállalt gyermekre igénylik a CSOK-ot, akkor szükséges, hogy házastársak legyenek és az egyikük 40 év alatti kell, hogy legyen.

 

 

CSOK-igénylés szempontjából ki számít gyermeknek?                                                              

-       25 éves életkorát még be nem töltött, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek                   

-       legalább 12 hetet betöltött magzat, vagy ikermagzat

-       25 évnél idősebb gyermek, ha megváltozott munkaképességű, állapota egy éve fennáll, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg

A meglévő gyermeknek egy  háztartásban kell élnie az igénylőkkel, ill. a megvásárolandó vagy építendő lakásba velük együtt kell költöznie.

 

CSOK 10+15                                                                                                        

A CSOK 10+10 hitel, 2018 decemberében CSOK 10+15 hitelre változott.

A kormány megemelte a három- vagy többgyermekes családok számára nyújtott kamattámogatott lakáshitel összegét. 10 millió forint helyett már 15 millió forint összegű kamattámogatott lakáshitel igényelhető új lakás vásárlásához vagy építéséhez.

Jellemzői, feltételei

-       max.: 10 M Ft állami támogatás

-       max.: 15 M Ft kamattámogatott lakáshitel igényelhető

-       a kamat a futamidő egészére fix 3 % (az állami támogatás)

-       a hitel max.: 25 évre kamattámogatott (ha, ennél hosszabb a futamidő, akkor a további évekre már nem jár a kamattámogatás)

 

CSOK 2,6+10

A CSOK 2,6+10 hitelt 2018. december 01-jétől igényelhetik azok a családok, akik 2 meglévő, vagy vállalt gyermek mellett kérik a CSOK támogatást, és ezzel együtt lakáshitelt is vállalnak. 2019. július 01-ét követően már nem csak  új lakás vásárlására vagy építésére, hanem használt lakások vásárlására is igényelhető a hitel.

Jellemzői, feltételei

-       max.: 2,6 M Ft állami támogatás                                                                             

-       max.: 10 M Ft kamattámogatott lakáshitel igényelhető                                         

-       a kamat a futamidő egészére fix 3 % (az állami támogatás)

-       a hitel max.: 25 évre kamattámogatott (ha, ennél hosszabb a futamidő, akkor a további évekre már nem jár a kamattámogatás)

 

Fontos: Ha 10 év alatt nem lesz meg a 2, vagy 3 vállalt gyerek, akkor a támogatott hitelt a jegybanki alapkamat ötszörösével kell visszafizetni.

 

Egyszerűsödik az igénylés menete

2016 március 15-től elég lesz büntetőjogi felelősség tudatában nyilatkozatot tenni, hogy az igénylő teljesíti a vállalt feltételeket, így a CSOK igénylése lényegesen egyszerűbb és gyorsabb lesz.

Elegendő lesz a személyi igazolvány, a lakcímkártya, az adókártya, a tb-jogviszony igazolása, az adásvételi szerződés (az építkezés adatai, pl.: építési napló, stb.), és egy nyilatkozat az egyéb körülményekről.

 

A tb-jogviszony igazolása

-       180 napos tb-jogviszony okirata

-       jogszabályi kivétel:

-       ha az igénylők egyike középfokú nevelési-oktatási intézménybe vagy felsőoktatásba jár, akkor elég erről csak nyilatkozatot tenni – az intézménytől nem kell igazolást kérni

-       legalább az egyik félnek külföldi munkaviszonya volt, akkor nála elegendő az igazolás a külföldi tb-jogviszonyról, valamint annak vállalása nyilatkozatban, hogy a CSOK szerződés megkötését követően 180 napon belül itthon tb-jogviszonyt létesít / vállal munkát

2019. július 01-ét követően az EGT-tagállamokon kívül valamennyi külföldi országban szerzett tb-jogviszony beszámítható a CSOK elbírálásánál, de csak a magyar állampolgárságú igénylők esetében.

 

 

Okmányok bemutatása helyetti nyilatkozatétel tartalma

-       csak olyan személy után igényel CSOK-ot, akinek a nevére eddig kedvezményt nem vett igénybe,

-       fennálló házasságról,                                                           

-       a közös háztartásban élést, valamint élettársak esetén ennek időtartamát,

-       azon gyermekekről, akik után a kedvezményt igénybe veszi,

-       örökbefogadás, bírósági vagy hatósági határozat következtében a háztartásba került gyermekről,

-       büntetlen előéletről,

-       köztartozás-mentességről.

 

 

Az egyéb jogszabályi módosítások

Igény elbírálási határidő a benyújtáshoz képest (a bank igazolása alapján / szerint)

-       lakásvásárlás esetében 30 nap

-       lakás építése esetében  60 nap

 

 A 35 millió Ft-nál nagyobb értékű használt ingatlanok vásárlásához is - 2019. július 01 után - igényelhető a CSOK.

 

Megkezdett bővítés esetében a CSOK maximális összege

-       a teljes költségvetés 100 %-a

 

 

A CSOK támogatás a következő esetekben veszíthető el

-       amennyiben a gyermekvállalás csak részben teljesül, a CSOK összegéből levonódik a határidő lejártakor meglévő gyermekek után járó támogatás

-       ha, a gyermekek száma a határidő lejártakor 2-nél kevesebb (és többet vállaltunk), akkor a teljes összeget vissza kell fizetni

-       válás után, ha a gyerek, a lakásból elköltöző szülővel együtt kiköltözik 

-       válás után, ha, a gyerek vegyesen kerül elhelyezésre

Ha a támogatást az igénylők elveszítik, akkor ezt, a határidő leteltét követő 60 napon belül késedelmi kamattal együtt vissza kell fizetniük az államnak.

 

 

A CSOK támogatás nem veszíthető el a következő esetekben

-       a gyermek nagykorú, vagy nagykorúvá válik, és elköltözik a lakásból       

-       tanulmány miatt máshol él                                    

-       a gyermeket egészségügyi intézményben kezelik

-       munkavállalás miatt max. 5 évig másutt él

-       az igénylő közeli hozzátartozót ápol

-       letöltendő szabadságvesztés miatt

 

 

CSOK-hoz kapcsolódó kedvezményes hitel időbeli korlátja

-       nincs korlátozva: a folyósítás bármikor történhet, a kamattámogatás megtartása mellett

-       az állami kamattámogatás miatt, végig 3 %-os kamatot kell csak kifizetni

-       a kamattámogatásra való jogosultság időkorlátozás nélkül érvényes

 

Meglévő ingatlantulajdon esetében

-       új, és használt lakás vásárlása esetén sincs korlátozás: a meglévő ingatlan(ok) megtartható(k)

 

Áfa-visszatérítés jogosultsága

-       a visszatérítés max.: 5 M Ft-ig vehető igénybe

-       öregségi nyugdíjasok, ill. nyugdíjszerű ellátottak is élhetnek vele

-       mindenki számára kérhető, aki építkezik, és 27 %-os Áfa-kulcsos számlát nyújt be

 

 

Korábbi CSOK, vagy szocpol elszámolása

Bizonyos esetekben – el lehet tekinteni a korábbi támogatás szabta korláttól

 Korábbi – vissza nem térítendő – támogatás esetében

-       az újonnan igényelt CSOK összegét ezzel csökkenteni kell,

-       de: a jogszabályi módosítás alapján ettől el lehet tekinteni

Amennyiben a 2011. december 31. után felvett lakáscélú támogatást már visszafizették, akkor annak összegét 5 év elteltével már nem kell figyelembe venni az újabb igénylésnél, tehát teljes összegben járhat a CSOK. Ez a szabály 2019. július 01-ét követően lépett hatályba.

• A jelzáloghitel-tartozásokra gyermekszületés esetén járó támogatás kiterjesztésre kerül a második gyermek megszületésére is 1 millió Ft összegben, a harmadik gyermek megszületése után érvényesíthető jóváírás összege pedig 4 millió Ft-ra emelkedik (az ezen összeg igénybevétele után születő gyermekekre továbbra is 1-1 millió Ft jár). Ez a szabály 2019. július 01-vel lépett életbe.