A CSOK fogalma                                         

                                              

Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK)

Az igénylő személyekkel közös háztartásban élő, és a megvásárolandó, vagy építendő házba velük együtt költöző, meglévő gyermek(ek) után vehető igénybe.

 

Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény (MCSOK)

Kizárólag házaspárok részére, és a vállalt gyermek(ek) után vehető igénybe.

 

CSOK + MCSOK

Az igénylő személyek a már meglévő, és vállalt gyermekek után vehetik igénybe.

 

 

A CSOK feltételei

A CSOK-ot olyan házastársak igényelhetik, akik családot szeretnének alapítani, gyerekeik vannak vagy a jövőben vállalnak és még nem vették igénybe korábban a CSOK (szoc.pol) lehetőségét.

A CSOK-ot csak olyan élettársak igényelhetik, akiknek van közös gyermekük. A gyermek előre vállalása csak házastársak esetén lehetséges.

Ha még nincs gyermekük, de vállalják, a következő szabályokat kell figyelembe venni:

-       egy vállalt gyermek megszületésére 4 év,

-       két vállalt gyermek esetén 8 év,

-       3 vállalt gyermek esetén 10 év áll rendelkezésre (3 gyermek vállalása csak új lakás építése vagy bővítése esetén lehetséges)

Ha használt lakást szeretnénk vásárolni vagy bővíteni, akkor max. 2 gyermek vállalható.

Ha vállalt gyermekre igénylik a CSOK-ot, akkor szükséges, hogy házastársak legyenek és az egyikük 40 év alatti kell, hogy legyen.

 

 

CSOK-igénylés szempontjából ki számít gyermeknek?                                                              

-       25 éves életkorát még be nem töltött, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek                   

-       legalább 12 hetet betöltött magzat, vagy ikermagzat

-       25 évnél idősebb gyermek, ha megváltozott munkaképességű, állapota egy éve fennáll, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg

A meglévő gyermeknek egy  háztartásban kell élnie az igénylőkkel, ill. a megvásárolandó vagy építendő lakásba velük együtt kell költöznie.

 

CSOK 10+15                                                                                                        

A CSOK 10+10 hitel, 2018 decemberében CSOK 10+15 hitelre változott.

A kormány megemelte a három- vagy többgyermekes családok számára nyújtott kamattámogatott lakáshitel összegét. 10 millió forint helyett már 15 millió forint összegű kamattámogatott lakáshitel igényelhető új lakás vásárlásához vagy építéséhez.

Jellemzői, feltételei

-       max.: 10 M Ft állami támogatás

-       max.: 15 M Ft kamattámogatott lakáshitel igényelhető

-       a kamat a futamidő egészére fix 3 % (az állami támogatás)

-       a hitel max.: 25 évre kamattámogatott (ha, ennél hosszabb a futamidő, akkor a további évekre már nem jár a kamattámogatás)

 

CSOK 2,6+10

A CSOK 2,6+10 hitelt 2018. december 01-jétől igényelhetik azok a családok, akik 2 meglévő, vagy vállalt gyermek mellett kérik a CSOK támogatást, és ezzel együtt lakáshitelt is vállalnak. 2019. július 01-ét követően már nem csak  új lakás vásárlására vagy építésére, hanem használt lakások vásárlására is igényelhető a hitel.

Jellemzői, feltételei

-       max.: 2,6 M Ft állami támogatás                                                                             

-       max.: 10 M Ft kamattámogatott lakáshitel igényelhető                                         

-       a kamat a futamidő egészére fix 3 % (az állami támogatás)

-       a hitel max.: 25 évre kamattámogatott (ha, ennél hosszabb a futamidő, akkor a további évekre már nem jár a kamattámogatás)

 

Fontos: Ha 10 év alatt nem lesz meg a 2, vagy 3 vállalt gyerek, akkor a támogatott hitelt a jegybanki alapkamat ötszörösével kell visszafizetni.

 

Egyszerűsödik az igénylés menete

2016 március 15-től elég lesz büntetőjogi felelősség tudatában nyilatkozatot tenni, hogy az igénylő teljesíti a vállalt feltételeket, így a CSOK igénylése lényegesen egyszerűbb és gyorsabb lesz.

Elegendő lesz a személyi igazolvány, a lakcímkártya, az adókártya, a tb-jogviszony igazolása, az adásvételi szerződés (az építkezés adatai, pl.: építési napló, stb.), és egy nyilatkozat az egyéb körülményekről.

 

A tb-jogviszony igazolása

-       180 napos tb-jogviszony okirata

-       jogszabályi kivétel:

-       ha az igénylők egyike középfokú nevelési-oktatási intézménybe vagy felsőoktatásba jár, akkor elég erről csak nyilatkozatot tenni – az intézménytől nem kell igazolást kérni

-       legalább az egyik félnek külföldi munkaviszonya volt, akkor nála elegendő az igazolás a külföldi tb-jogviszonyról, valamint annak vállalása nyilatkozatban, hogy a CSOK szerződés megkötését követően 180 napon belül itthon tb-jogviszonyt létesít / vállal munkát

2019. július 01-ét követően az EGT-tagállamokon kívül valamennyi külföldi országban szerzett tb-jogviszony beszámítható a CSOK elbírálásánál, de csak a magyar állampolgárságú igénylők esetében.

 

 

Okmányok bemutatása helyetti nyilatkozatétel tartalma

-       csak olyan személy után igényel CSOK-ot, akinek a nevére eddig kedvezményt nem vett igénybe,

-       fennálló házasságról,                                                           

-       a közös háztartásban élést, valamint élettársak esetén ennek időtartamát,

-       azon gyermekekről, akik után a kedvezményt igénybe veszi,

-       örökbefogadás, bírósági vagy hatósági határozat következtében a háztartásba került gyermekről,

-       büntetlen előéletről,

-       köztartozás-mentességről.

 

 

Az egyéb jogszabályi módosítások

Igény elbírálási határidő a benyújtáshoz képest (a bank igazolása alapján / szerint)

-       lakásvásárlás esetében 30 nap

-       lakás építése esetében  60 nap

 

 A 35 millió Ft-nál nagyobb értékű használt ingatlanok vásárlásához is - 2019. július 01 után - igényelhető a CSOK.

 

Megkezdett bővítés esetében a CSOK maximális összege

-       a teljes költségvetés 100 %-a

 

 

A CSOK támogatás a következő esetekben veszíthető el

-       amennyiben a gyermekvállalás csak részben teljesül, a CSOK összegéből levonódik a határidő lejártakor meglévő gyermekek után járó támogatás

-       ha, a gyermekek száma a határidő lejártakor 2-nél kevesebb (és többet vállaltunk), akkor a teljes összeget vissza kell fizetni

-       válás után, ha a gyerek, a lakásból elköltöző szülővel együtt kiköltözik 

-       válás után, ha, a gyerek vegyesen kerül elhelyezésre

Ha a támogatást az igénylők elveszítik, akkor ezt, a határidő leteltét követő 60 napon belül késedelmi kamattal együtt vissza kell fizetniük az államnak.

 

 

A CSOK támogatás nem veszíthető el a következő esetekben

-       a gyermek nagykorú, vagy nagykorúvá válik, és elköltözik a lakásból       

-       tanulmány miatt máshol él                                    

-       a gyermeket egészségügyi intézményben kezelik

-       munkavállalás miatt max. 5 évig másutt él

-       az igénylő közeli hozzátartozót ápol

-       letöltendő szabadságvesztés miatt

 

 

CSOK-hoz kapcsolódó kedvezményes hitel időbeli korlátja

-       nincs korlátozva: a folyósítás bármikor történhet, a kamattámogatás megtartása mellett

-       az állami kamattámogatás miatt, végig 3 %-os kamatot kell csak kifizetni

-       a kamattámogatásra való jogosultság időkorlátozás nélkül érvényes

 

Meglévő ingatlantulajdon esetében

-       új, és használt lakás vásárlása esetén sincs korlátozás: a meglévő ingatlan(ok) megtartható(k)

 

Áfa-visszatérítés jogosultsága

-       a visszatérítés max.: 5 M Ft-ig vehető igénybe

-       öregségi nyugdíjasok, ill. nyugdíjszerű ellátottak is élhetnek vele

-       mindenki számára kérhető, aki építkezik, és 27 %-os Áfa-kulcsos számlát nyújt be

 

 

Korábbi CSOK, vagy szocpol elszámolása

Bizonyos esetekben – el lehet tekinteni a korábbi támogatás szabta korláttól

 Korábbi – vissza nem térítendő – támogatás esetében

-       az újonnan igényelt CSOK összegét ezzel csökkenteni kell,

-       de: a jogszabályi módosítás alapján ettől el lehet tekinteni

Amennyiben a 2011. december 31. után felvett lakáscélú támogatást már visszafizették, akkor annak összegét 5 év elteltével már nem kell figyelembe venni az újabb igénylésnél, tehát teljes összegben járhat a CSOK. Ez a szabály 2019. július 01-ét követően lépett hatályba.

• A jelzáloghitel-tartozásokra gyermekszületés esetén járó támogatás kiterjesztésre kerül a második gyermek megszületésére is 1 millió Ft összegben, a harmadik gyermek megszületése után érvényesíthető jóváírás összege pedig 4 millió Ft-ra emelkedik (az ezen összeg igénybevétele után születő gyermekekre továbbra is 1-1 millió Ft jár). Ez a szabály 2019. július 01-vel lépett életbe.